Golfrakentaminen

Golfrakentamisessa on yhtiössämme yli 20 vuoden kokemus erilaisissa golfrakentamiseen liittyvissä asioissa. Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi ei riitä pelkästään hyvä suunnittelu, vaan myös valvonnan ja toteuttavan portaan on oltava ajan tasalla.

 

Tämän päivän trendi esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on siirtymässä suuntaan jossa golfkentän suunnittelija jo suunnitteluvaiheessa suosittelee kentän valvontaan ja rakentamiseen tahoja, jotka tuntevat suunnittelijan toiveet ja tavoitteet sellaisissakin asioissa jotka eivät välttämättä ilmene rakennusasiakirjoissa.

 

Suomessa, ja muuallakin, rakentamisen suurin kustannus syntyy golfkentän massojen siirroissa. Tämän vuoksi massakustannustehokkuus ja sen hallinta on oleellista onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisessa.

 

Golfrakentamiseen Oy Celena Ab:lla on tarjota useita eri vaihtoehtoja. Valintasi mukaan voimme auttaa:

- tarjousasiakirjojen laatimisessa

- rakennustyöselitysten laatimisessa

- urakkamallin suunnittelussa

- urakkalaskennassa

- suunnittelussa

- rakennuskaluston valinnassa

- teknisten yksityiskohtien ratkaisussa

- rakentamisen eri vaiheiden valvonnassa

- työnjohdossa

- hoitokaluston valinnassa

- rakentamisen aikaisessa kentänhoidossa

ja muissa rakentamiseen liittyvissä asioissa

 

Kysy lisää golfrakentamisesta rakentaminen@celena.fi

 

© 2015 Oy Celena Ab