Golfkenttäsuunnittelu

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on golfkenttien suunnittelu muuttunut vaativaksi alaksi, jossa on huomioitava paljon muutakin kuin pelkkä kenttä.

 

Pelaajamäärien kasvaessa tarpeet yksilöllisten toteutuksien suhteen lisääntyvät. Golfkentän muotoon ja olemukseen vaikuttavat ulkoiset tekijät on otettava huomioon entistä tarkemmin.

 

Oy Celena Ab:ssa suunnittelusta vastaa Christian Lagerstedt, mutta myös osasuunnittelu on mahdollista. Ulkomaista suunnitteluapua on saatavissa USA:sta, Iso-Britanniasta, Australiasta ja Kanadasta. Suomalaisen suunnittelun osuus suomalaisissa hankkeissa on kuitenkin aina perusteltavissa jo pelkästään pelkän paikallistuntemuksen vuoksi.

 

Christian Lagerstedtin suunnittelukokemus perustuu ulko- ja kotimaiseen koulutukseen. Teknistieteellisen koulutuksen vuoksi hän ei kutsu itseään golfarkkitehdiksi, vaan golfsuunnittelijaksi.

 

Suunnittelussa Lagerstedt pyrkii yhdistämään asiakkaiden toiveet ja ympäröivän luonnon. Jos suunnittelualueella on esimerkiksi liito-oravan pesäpuu tai suojeltava suoalue, otetaan se huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

 

Christian Lagerstedtin ensimmäinen 18-reikäinen luomus on Loimijoki Golf, joka avataan laajennettuna kesällä 2007.

 

golf@celena.fi

 

 

© 2015 Oy Celena Ab