Golfkenttäkoulutus

Golfkentän hoito ammattina on monipuolinen ja haasteellinen, ja kuten muissakin palvelualan ammateissa, moitteet /kiitokset tulevat asiakkailta, eli kentän pelaajilta.

 

Oy Celena Ab:ssa on hyviä kokemuksia kuntasektorilla tehdystä koulutuksesta. Nyt yhtiö tarjoaa samaa golfkentille. Kentällä tapahtuvassa koulutuksessa on etuna se, että kaikki toiminta tapahtuu tutussa toimintaympäristössä.

 

Koulutusalue sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Yleensä koulutusaiheet liittyvät kasvitautien, sadetuksen tai lannoituksen hallintaan.

 

koulutus@celena.fi

 

 

© 2015 Oy Celena Ab