Koulutus

Kenttämestarina ei välttämättä pärjää vaikka olisi kuinka kattavat teoreettiset tai käytännön tiedot. Tässä ammatissa pitää olla hyvä stressinsietokyky, rautaiset hermot ja ennen kaikkea kyky toimia muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Lisäksi pitää olla kyky erottaa olennainen epäolennaisesta ja vielä looginen suunnittelukyky jakaa kaikki olennainen tärkeysjärjestykseen, jonka perusteella eri hoitotoimet suoritetaan.

 

Eroa koulutetun ja kouluttamattoman mestarin välillä ei välttämättä huomaa heti, mutta pitemmällä aikajaksolla (esimerkiksi 5 vuotta) voiton vievät erityisesti ne, joilla on kyky suorittaa oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan. Tämä ei onnistu, ellei ole kykyä siirtää teoriaa käytäntöön ja erityisesti toteuttajaportaaseen, eli kentänhoitajille.

 

Eli pyörä pyörii. Tiedosta ei ole apua ellei osaa selkeästi kertoa alaisilleen mitä, miksi ja milloin. Viimekädessä hyvä kenttämestari onkin ”persoona” joka on pidetty ja osaa toimia sadoissa haasteellisissa tilanteissa aina oikein. Hyvä kenttämestari on kuin kissa joka putoaa aina jaloilleen.

 

Oy Celena Ab:n tarjoamat, yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellut täsmäkurssit, ovat yksi vaihtoehto parantaa ammatillista osaamista ja viihtyvyyttä haasteellisella kentänhoidon alalla.

 

 

© 2015 Oy Celena Ab