Kuntakoulutus

Toimintansa ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 1990 luvulla, suuri osa liikevaihdosta tuli kunnissa tapahtuvista koulutustapahtumista. Pääsääntöisesti luennot käsittelivät jalkapallokentän hoitoa eri vuodenaikoina. Muutamissa koulutustapahtumissa käsiteltiin sellaisia erityisongelmia, kuten kasvitaudit ja kasvukerroksen epähomogeenisuus.

 

Kunnassa tapahtuva koulutus on perusteltua silloin kun koulutettavia on useita ja aihepiiri riittävän suppea.

 

koulutus@celena.fi

 

 

© 2015 Oy Celena Ab