Liito-orava ja rakentaminen

Vuonna 2013 ELY-keskuksille myönnettiin toimintaan 209 095 000 euroa valtion budjetista, josta yli 20 % on käytetty liito-oravaan liittyviin toimintoihin sekä erilaisiin tutkimuksiin, selvityksiin ja kartoituksiin. Tästä huolimatta nykyisessä resurssitilanteessa ELY-keskuksella ei ole todellisia mahdollisuuksia liito-oravametsien yksityiskohtaiseen tutkimiseen (KHO:2014:13).

 

Suomessa on jäänyt useita satoja, ellei jopa tuhansia, hankkeita toteutumatta liito-oravan jätösten ilmaannuttua kyseiseen kohteeseen laukaisten suojelutoimien käynnistämisen sekä monissa tapauksissa vuosien valituskierteen alkamisen eri oikeusasteissa. Liito-oravan jätösten avulla on lähes järjestelmällisesti pysäytetty niin valtion, kuntien, kaupunkien kuin yksityistenkin hankkeita. Tämä on sitonut niin yksityisten, yritysten, kaupunkien kuin valtionkin resursseja.

 

Oy Celena Ab:lla on tieto, taito ja tahto auttaa rakentamishankkeita etenemään ja mahdollistamaan hankkeiden toteutumisen tavalla joka ei uhkaa liito-oravan leviämistä tai lisääntymistä. Tarvittaessa ota yhteyttä: liito-orava@celena.fi

 

(Lähde: Oy Celena Ab:n aineisto)

 

© 2015 Oy Celena Ab