Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 10 § ja 24 §, EU:n tietosuoja-asetus.

 

REKISTERIN NIMI

 

Oy Celena Ab:n asiakkaiden tietoaineistojen tietokanta.

 

REKISTERINPITÄJÄ

 

Oy Celena Ab

Ruiskukankuja 6

01300 Vantaa

info@celena.fi

 

REKISTERIN TARKOITUS

 

Oy Celena Ab:n asiakkaiden tietojen säilytys sekä tietosuojakäytäntö tietoaineistojen käsittelyssä.

 

TIETOLÄHTEET

 

- Ensisijaisesti tilaaja itse.

- Toissijaisesti tilaajan/urakoitsijan välittämä asiakas.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOAINEISTOT

 

Rekisterissä säilytettävät tiedot:

 

- Henkilön etu- ja sukunimi

- Osoite

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

- Tilauksissa käsiteltävät tarpeelliset tiedot

 

SOPIMUSASIAKKAIDEN TIETOAINEISTOT

 

Sopimuksen mukainen Tilaaja toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Oy Celena Ab toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee Tilaajan henkilötietoja Tilaajan puolesta ja lukuun.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

 

Tietoja ei luovuteta yhtiöiden ulkopuolisille tahoille.

 

REKISTERIN SUOJAUS

 

Rekisteritietoja säilytetään valvottuina ja suojattuina.

Säilytysajat perustuvat kunkin tietoaineisto käsittelytarpeeseen tai sopimuskohtaisiin aikoihin (kirjanpitolain mukaan).

Tietoaineistoa voivat pitää hallussaan ja käsitellä vain se henkilö, jonka työtehtäviin asiakirjojen käsittely kuuluu.

Tietoaineisto kyselyihin vastaa tietosuojavastaava: +358400457014.

 

 

 

 

© 2015 Oy Celena Ab